Chiến lược phát triển bền vững thông qua văn hóa doanh nghiệp tại PTF

Trong tháng 5/2023 vừa qua, PTF đã phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức chương trình tập huấn “Pháp luật và Tuân thủ trong thu hồi nợ” trực tiếp và trực tuyến tại hàng trăm điểm cầu cho nhân viên thu hồi nợ PTF toàn quốc.

Chương trình tập huấn “Pháp luật và Tuân thủ trong thu hồi nợ” là một trong rất nhiều hoạt động trong chiến lược phát triển bền vững thông qua văn hóa doanh nghiệp của PTF.

Qúy khách hàng có thể đọc thêm tại:

- Tạp chí điện tử VnEconomy: https://vneconomy.vn/chien-luoc-phat-trien-ben-vung-thong-qua-van-hoa-doanh-nghiep-tai-ptf.htm

- Trang thông tin điện tử tổng hợp Cafebiz: https://cafebiz.vn/chien-luoc-phat-trien-ben-vung-thong-qua-van-hoa-doanh-nghiep-tai-ptf-176230529112521472.chn