VNPT sells finance subsidiary to SeABank
Vietnam Posts and Telecommunications Group sold its finance subsidiary Post and Telecommunication Finance Company Ltd to SeABank. Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) sold its finance subsidiary Post and Telecommunication Finance Company Ltd (PTF) to SeABank at a recent auction. After the successful auction, Trần Mạnh Hùng, chairman of VNPT, on Monday announced VNPT was completing the dossiers to submit to the State bank of Việt Nam (SBV) and the Ministry of Information and Communications (MoIC) for the deal’s approval.
VNPT sells finance subsidiary to SeABank
Vietnam Posts and Telecommunications Group sold its finance subsidiary Post and Telecommunication Finance Company Ltd to SeABank. Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) sold its finance subsidiary Post and Telecommunication Finance Company Ltd (PTF) to SeABank at a recent auction. After the successful auction, Trần Mạnh Hùng, chairman of VNPT, on Monday announced VNPT was completing the dossiers to submit to the State bank of Việt Nam (SBV) and the Ministry of Information and Communications (MoIC) for the deal’s approval.

Post and Telecommunication Finance Co., Ltd. (PTF) has just been successfully auctioned at the initial price of VND500 billion ($220 million).

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) is preparing to submit a statement to the State Bank of Vietnam and the Ministry of Information and Communications (MIC) that it has officially signed the contract to sell PTF to Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeaBank).

SeABank chính thức tiếp nhận Công ty Tài chính Bưu điện từ Tập đoàn VNPT

Ngày 22/6/2018 tại Hà Nội - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Lễ ký Biên bản bàn giao Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) từ VNPT cho SeABank theo hình thức chuyển nhượng vốn góp.

bai2

Post and Telecommunication Finance Co., Ltd. (PTF) has just been successfully auctioned at the initial price of VND500 billion ($220 million).

Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) is preparing to submit a statement to the State Bank of Vietnam and the Ministry of Information and Communications (MIC) that it has officially signed the contract to sell PTF to Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeaBank).

SeABank chính thức tiếp nhận Công ty Tài chính Bưu điện từ Tập đoàn VNPT

Ngày 22/6/2018 tại Hà Nội - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Lễ ký Biên bản bàn giao Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) từ VNPT cho SeABank theo hình thức chuyển nhượng vốn góp.

promotion news
Post And Telecommunication Finance Company Limited (PTF)
  • Floors 1&2, 3 Dang Thai Han Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem Dist, Hanoi City
  • Tel: 024 7101 2222
    Hotline: 1900 2323 56

STAY IN TOUCH WITH PTF

Connect with us to keep up to date with the latest preferential information

Connect with us

STAY IN TOUCH WITH PTF

Connect with us
Post And Telecommunication Finance Company Limited (PTF)
  • No 03, Dang Thai Than Str, Hoan Kiem Distr, Hanoi
  • 024. 39449670
  • 024. 39449678
© 2019 - by Post &Telecommunication Finance Company Limited
Close Menu