SeABank triển khai chương trình ưu đãi ‘Đại tiệc cashback – Hoàn tới 1 triệu đồng’

SeABank triển khai chương trình khuyến mãi “ĐẠI TIỆC CASHBACK - HOÀN TỚI 1 TRIỆU ĐỒNG” dành cho khách hàng khi phát sinh chi tiêu thẻ trong chương trình sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền cực hấp dẫn.

Đại tiệc Cashback

 

 1. Thời gian triển khai chương trình: 14/02/2023 - 30/04/2023
 2. Loại thẻ áp dụngÁp dụng cho thẻ tín dụng Quốc tế SeABank (Bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ)
 3. Nội dung ưu đãi:

Trong mỗi tháng kể từ ngày diễn ra chương trình

 • Đối với thẻ có hạn mức tín dụng từ 10 triệu VND tới 30 triệu VND: Chi tiêu tối thiểu 50% tổng hạn mức của thẻ tín dụng được hoàn tiền tối đa 200.000 VND
 • Đối với thẻ có hạn mức tín dụng từ 30 triệu VND tới 100 triệu VND: Chi tiêu tối thiểu 20%, 30% và 50% tổng hạn mức của thẻ được hoàn tiền các mức tương ứng tối đa là 200.000 VND, 300.000 VND, 500.000 VND
 • Đối với thẻ có hạn mức tín dụng từ 100 triệu VND trở lên: Chi tiêu tối thiểu 20%, 30% và 50% tổng hạn mức của thẻ được hoàn tiền các mức tương ứng tối đa là 400.000 VND, 600.000 VND và 1.000.000 VND

Không áp dụng với thẻ tín dụng có hạn mức dưới 10 triệu VND

4. Điều kiện áp dụng

 • Áp dụng cho Chủ thẻ (Giao dịch chi tiêu của thẻ phụ được tính vào cho thẻ chính) có tối thiểu 3 giao dịch (Mỗi giao dịch tối thiểu 200.000 VND) POS/ECOM trong tháng
 • Không áp dụng cho các Chủ thẻ có tối thiểu 1 tháng đạt điều kiện chi tiêu theo thể lệ của chương trình trong vòng 3 tháng trước kể từ tháng bắt đầu triển khai chương trình (Tháng 11,12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, với dự kiến chương trình triển khai tháng 2/2023). Ví dụ: Khách hàng có tối thiểu 1 tháng trong vòng 3 tháng trước triển khai chương trình đạt mức chi tiêu 25% hạn mức thẻ được cấp, trong tháng 12 Khách hàng chi tiêu 29% hạn mức thẻ được cấp thì Khách hàng sẽ không nhận được ưu đãi cho khoảng hạn mức chi tiêu tối thiểu 20% hạn mức thẻ được cấp. Trường hợp Khách hàng chi tiêu tối thiểu từ 30% hạn mức được cấp trở lên thì Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi tương ứng với khoảng hạn mức ưu đãi của chương trình. (Mốc áp dụng điều kiện sẽ dựa vào tháng có tỷ lệ chi tiêu cao nhất trong ba tháng trước triển khai chương trình)
 • Cho mỗi khoảng hạn mức 20%, 30%, 50% Chủ thẻ đạt đủ tổng chi tiêu sẽ được hưởng tối đa quyền lợi của 1 mức hạn mức cao nhất, không thực hiện cộng dồn ưu đãi
 • Loại trừ các thẻ giao dịch khống theo nhận diện trên hệ thống của SeABank, thẻ có giao dịch trên thẻ tại các MCC tại lĩnh vực quảng cáo (7311) chiếm từ 90% trở lên trên tổng doanh số giao dịch trong tháng

5. Giao dịch áp dụng

 • Thanh toán thẻ qua POS/ Ecom
 • Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công (có trạng thái thành công trên hệ thống SeABank) và không liên quan đến điều tra, gian lận giả mạo
 • Các loại giao dịch không được áp dụng: Giao dịch lỗi, giao dịch xác thực chưa thanh toán (đặt phòng, đặt xe,…), giao dịch hủy, giao dịch hoàn trả, giao dịch có tranh chấp, tra soát, giao dịch có dấu hiệu gian lận