Thoát nghèo bền vững từ tín dụng ưu đãi

Trong 5 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình triển khai đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,42% (năm 2016) xuống còn 3,5% (năm 2021).

NHCSXH Quảng Bình triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sau dịch COVID-19.

Điển hình tại huyện miền núi biên giới Minh Hóa tuy gặp khó khăn về dịch bệnh COVID-19, thiên tai bão lũ, nhưng đã giảm đến hơn 500 hộ nghèo; Trọng Hóa xã đặc biệt khó khăn còn có 18 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Thành tựu này là minh chứng sống động về sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trong việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp ngành, mặt trận, đoàn thể tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi ở Quảng Bình đã được tích cực huy động, tăng trưởng đều đặn, đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giám đốc NHCSXH Quảng Bình, ông Trần Văn Tài, cho biết: Trong những năm qua, NHCSXH Quảng Bình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên, của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt với tinh thần đoàn kết, chẳng quản ngại gian nan, thử thách của những cán bộ tín dụng chính sách đã dốc công sức tập trung tạo lập được nguồn vốn lớn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ, góp phần quan trọng tạo sự đổi thay mạnh mẽ trên khắp mọi miền quê Quảng Bình.

Nguồn vốn chính sách giúp các hộ dân đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Xã Minh Hóa, thuộc huyện miền núi biên giới Minh Hóa, 776/927 hộ dân trong xã là khách hàng của NHCSXH, đã sử dụng hơn 17 tỷ đồng vốn ưu đãi đầu tư trồng rừng, thâm canh ruộng vườn, phát triển chăn nuôi. Tiêu biểu là gia đình chị Hồ Thị Xanh, trở thành hình mẫu để người dân học tập về mô hình phát triển kinh tế. Khởi đầu với việc tiếp cận vốn NHCSXH có 5 triệu đồng để xóa nhà dột nát, chị Xanh đã mạnh dạn vay thêm 40 triệu đồng vốn tín dụng dành cho hộ nghèo để trồng rừng và chăn nuôi bò. Thoát nghèo từ năm 2008, nay dù trong diện nghèo đa chiều theo tiêu chuẩn mới, nhưng chị Xanh cũng gom cho mình một gia tài kha khá 10 con trâu, 5 ha rừng tràm và làm được bằng một căn nhà gỗ khang trang, rộng rãi.

Hay như gia đình anh Cao Xuân Lực, người Rục là hộ nghèo của xã Thượng Hóa (Minh Hóa) sau 2 lần vay vốn ưu đãi để khai hoang trồng 2 ha rừng keo lá chàm và nuôi cặp trâu sinh sản. Từ đó, cuộc sống tạm đủ nên anh không muốn nhận hỗ trợ của Nhà nước, đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Sau gia đình anh Lực, ba gia đình đồng bào khác ở Thượng Hóa cũng chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Điều này cho thấy sự thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước nữa, cùng sự hỗ trợ tích cực của vốn ưu đãi vươn lên thoát cảnh nghèo túng.

Có kết quả này, theo Giám đốc Trần Văn Tài, trước hết do các cấp ủy, chính quyền ở Quảng Bình đã xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài để từ đó tạo điều kiện cho NHCSXH huy động các nguồn lực tài chính về một đầu mối, trong đó chú trọng khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa bàn hoạt động. Cụ thể sau hơn 7 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách, dù còn là tỉnh nghèo, nhưng Quảng Bình vẫn ưu tiên chuyển vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH tới 127,1 tỷ đồng, tăng 110,5 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị.

Cùng với đó, từ khi đưa Chỉ thị mới của Đảng vào cuộc sống, các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên đã làm tốt hơn công việc truyền dẫn nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, được tin tưởng thực hiện ủy thác tới 99% tổng dư nợ của NHCSXH.

Với nguồn vốn lớn cùng mạng lưới rộng khắp, NHCSXH Quảng Bình đã chủ động đổi mới quy trình thủ tục cấp tín dụng chính sách, dòng chảy của vốn chính sách chảy đều tới các đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, những người làm tín dụng chính sách vừa tăng cường phòng chống dịch bệnh, vừa huy động vốn nhanh, chuyển vốn kịp thời xuống 151 điểm giao dịch xã để cho vay trực tiếp từng hộ nghèo, từng gia đình đối tượng chính sách, giúp nhân dân khôi phục sản xuất, hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương tái sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các địa phương miền núi Quảng Bình đẩy mạnh phát triển trồng rừng từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, NHCSXH Quảng Bình đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11 với đủ các thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể, bắt tay ngay vào hành động như rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên toàn địa bàn, trong đó tập trung vào các chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chương trình nhà ở xã hội; cho vay chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; chương trình học sinh các cấp có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19; cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch…

Kết quả là UBND tỉnh đã phê duyệt nhu cầu vốn 5 chương trình trên của giai đoạn 2022 - 2024 với số tiền 1.246 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là cho vay hỗ trợ tạo việc làm 758 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 463 tỷ đồng…