Thông tin mời thầu Dự án lắp thiết bị phòng họp trực tuyến cho văn phòng PTF

Công ty TNHH Tài chính MTV Bưu Điện (PTF) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu "Dự án lắp thiết bị phòng họp trực tuyến cho văn phòng PTF tại Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh"

Thông tin chi tiết như sau: 

File