Thông tin mời thầu Thi công cải tạo sửa chữa, lắp đặt cho văn phòng PTF 143 Nguyễn Văn Trỗi - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tài chính MTV Bưu điện (PTF) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu "Thi công cải tạo sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, mạng Lan, thiết bị mạng, camera và lắp đặt trang thiết bị nội thất cho văn phòng PTF 143 Nguyễn Văn Trỗi - Hồ Chí Minh"

Thông tin cụ thể như sau: