Trưởng nhóm/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA)

Mức lương:
Thoả thuận
Địa điểm:
Hà Nội
Cấp bậc:
Chuyên gia
Kinh nghiệm:
3 năm
Thời gian làm việc:
Nhân viên chính thức
Bằng cấp:
Đại học
Số lượng tuyển:
1
Thời hạn tuyển:
24/12/2022

Mô tả công việc

 1. Đầu mối xác định chiến lược dữ liệu của Công ty, định nghĩa hoạt động quản trị dữ liệu tại PTF trong từng giai đoạn đảm bảo phạm vi và mục tiêu hoạt động quản trị dữ liệu và từng hoạt động quản lý dữ liệu phù hợp với định hướng, chiến lược kinh của PTF;
 2. Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai khung quản trị dữ liệu toàn hàng, với mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn đầu tiên là cải thiện chất lượng và khả năng khai thác dữ liệu thông qua việc thiết lập, cải tiến, điều chỉnh các nguyên tắc, tiêu chuẩn và chính sách cũng như các tiêu chí do lường, quy trình tác nghiệp, công cụ hỗ trợ và kiến trúc dữ liệu của PTF;
 3. Triển khai thực hiện các sáng kiến chuyển đổi về quản trị dữ liệu nhằm đưa các thực hành quản trị dữ liệu theo thông lệ tiên tiến thành các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên trong hệ thống PTF, bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
  1. Xác định chủ sở hữu dữ liệu và các trường dữ liệu trọng yếu ở tất cả các hệ thống ứng dụng, kho lưu trữ/cơ sở dữ liệu và tập dữ liệu quản lý thủ công trên phạm vi toàn Công ty;
  2. Thiết lập cơ cấu tổ chức, xác định vai trò, trách nhiệm thực thi, trách nhiệm giải trình và bảo đảm hiệu quả vận hành của chức năng quản lý tài sản dữ liệu tại PTF;
  3. Thiết lập mô hình tương tác giữa các mảng Nghiệp vụ, Vận hành và Công nghệ thông tin để bảo đảm các yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ liên quan tới dữ liệu, thông qua vai trò cầu nối của các chuyên viên quản lý tài sản dữ liệu, được định nghĩa rõ ràng, được truyền thông một cách hiệu quả và do đó được ghi nhận chuẩn xác và đặt ưu tiên một cách phù hợp hoặc cưỡng chế thực thi tại các quy trình tác nghiệp và hệ thống ứng dụng liên quan;
 4. Trực tiếp giám sát và quản lý hoạt động của các chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu
 5. Phối hợp với nhóm chuyên gia về kiến trúc dữ liệu tổ chức xây dựng và giám sát Kiến trúc dữ liệu của PTF;
 6. Chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn, nguyên tắc và chính sách để đảm bảo các hệ thống có tham gia vòng đời dữ liệu phù hợp với Kiến trúc dữ liệu ( đối với dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc);
 7. Tổ chức thực hiện vận hành và quản trị hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, metadata. Phối hợp với đơn vị tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống  thông tin dữ liệu của PTF bao gồm các cấu phần chính như mô hình dữ liệu ở mức logic, danh mục thuật ngữ, từ điển dữ liệu và luồng xử lý dữ liệu trên toàn Công ty;
 8. Tổ chức xáy dựng và dưa vào áp dụng các phương pháp, tiêu chí đo lường, và công cụ kiểm tra chất lượng dữ liệu.
 9. Định kỳ lập báo cáo về chất lượng dữ liệu toàn hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện phù hợp. Thực hiện xây dựng, vận hành và quản trị về mặt nghiệp vụ hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu;
 10. Tư vấn cho Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo về các cơ hội khai thác, sử dụng tài sản thông tin để cải thiện hiệu suất vận hành và gia tăng hiệu quả kinh doanh.
 11. Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động 24/7 với thời gian downtime thấp nhất;
 12. Tìm, phân tích (troubleshooting) và xử lý các lỗi liên quan đến cơ sở dữ liệu.
 13. Thực hiện cài đặt, nâng cấp ứng dung cơ sở dữ liệu;
 14. Xây dựng, cài đặt hệ thống dự phòng đảm bảo tính sẵn sàng cao, sự an toàn và tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.
 15. Theo dõi, giám sát hoạt động dịch vụ cơ sở dữ liệu của Công ty;
 16. Thực hiện các công việc định kỳ theo quy trình vận hành;
 17. Tạo kịch bản, ứng dụng cho tự động hóa nhiệm vụ; Tạo, kiểm tra và thực hiện các ngôn ngữ quản lý dữ liệu;
 18. Phối hợp thực hiện bảo mật và mã hóa cần thiết;
 19. Đánh giá và đề xuất các công nghệ cơ sở dữ liệu mới;
 20. Thực hiện các công việc được giao liên quan đến: Cài đặt, cấu hình, theo dõi, xử lý sự cố và hỗ trợ các hạ tầng liên quan đến các ứng dụng lớp giữa và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 21. Chịu trách nhiệm chính cho việc quản trị phần mềm lớp giữa bao gồm: Websphere, WebLogic, JBoss, Tomcat, IIS, …
 22. Đảm bảo vận hành theo đúng quy trình và cập nhật thường xuyên các quy trình vận hành hệ thống liên quan.
 23. Hỗ trợ trực tiếp các phòng/bộ phận/đơn vị khác trong phạm vị công việc được phân công.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc bằng cấp tương đương.
 • Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 03 năm trong lĩnh vực quản lý dữ liệu/ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong đó có tối thiểu 02 kinh nghiệm làm việc trong tổ chức tín dụng, Ngân hàng, doanh nghiệp có quy mô lớn (> 1500 nhân viên) hoặc các công ty có mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu.
 • Hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong hoạt động Ngân hàng, tài chính;
 • Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, quản lý qua trình triển khai công việc. Ưu tiên các ứng viên cấp quản lý đã từng làm việc tại Mảng CNTT, CoreBanking, quản trị dữ liệu;
 • Am hiểu các mô hình hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
  • Sao lưu, phục hồi dữ liệu tại thời điểm bất kỳ;
  • Oracle RAC, Oracle data guard, Enterprise Manager, Oracle GoldenGate;
  • Replication (realtime)
  • Tuning
 • Có kinh nghiệm làm việc quản trị các phần mềm hệ thống Middleware như WebLogic, JBOSS, Tomcat, IIS.
 • Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ thống: Linux, UNIX, AIX, Redhat
 • Am hiểu mô hình hoạt động của các hệ thống web.
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý dịch vụ CNTT (ITMS, ITIL)
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về bảo mật dữ liệu (PII, PCIDSS)
 • Có Các bằng cấp/ chứng chỉ như: OCA và OCP là một lợi thế.
 • Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
 • Có khả năng phối hợp nhóm tốt
 • Chịu được áp lực công việc, chấp nhận trực, theo dõi hệ thống và xử lý sự cố bất cứ khi nào.
 • Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, xử lý vấn đề
 • Có tính tuân thủ cao, nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình quản trị

Các phúc lợi

2 tháng thử việc 100% lương

Phụ cấp ăn ca

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI

Các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13, 14...

Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV

Chươn trình Đào tạo

Tăng lương 1 năm/lần