Trưởng phòng Quản lý danh mục rủi ro tín dụng

Mức lương:
Thoả thuận
Địa điểm:
Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF)
Cấp bậc:
Trưởng phòng
Kinh nghiệm:
3-5 năm
Thời gian làm việc:
Nhân viên chính thức
Bằng cấp:
Đại học
Số lượng tuyển:
1
Thời hạn tuyển:
31/12/2022

Mô tả công việc

Quản lý công tác xây dựng và vận hành hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân (A-Score, B-Score, C-Score). Triển khai và ứng dụng các mô hình LGD, EAD vào công tác quản lý danh mục

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác phòng chống rủi ro dựa vào phân tích hiệu quả của các mô hình và đề xuất áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các mô hình đo lường rủi ro (nếu cần thiết).

Giám sát và báo cáo việc vận hành các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro Tín dụng; Thực hiện/ hướng dẫn thực hiện quản trị/ giám sát và báo cáo việc vận hành các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro.

Chịu trách nhiệm xây dựng quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng/triển khai/rà soát các mô hình đo lường rủi ro

Thực hiện kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào của mô hình; Xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường rủi ro Tín dụng

Tham gia xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác QTRR cho danh mục tín dụng cá nhân

Quản lý và đào tạo nhân viên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán,…

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương. Đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các mô hình xếp hạng tín dụng tại các tổ chức tài chính.

Hiểu biết số liệu thống kê / mô hình hóa và cách áp dụng vào quản lý rủi ro.

Có khả năng tổ chức / sửa đổi quy định về quản lý rủi ro một cách nhất quán.

Am hiểu các rủi ro kinh doanh khác nhau (tín dụng / thị trường / thanh khoản / hoạt động / chiến lược, v.v.) một cách toàn diện và có thể đề xuất giải pháp.

Khả năng giao tiếp và truyền thông

Khả năng phân tích và định lượng

Khả năng tư duy logic

Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

Các phúc lợi

2 tháng thử việc 100% lương

Phụ cấp ăn ca

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI

Các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13, 14...

Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV

Chươn trình Đào tạo

Tăng lương 1 năm/lần