Trưởng phòng Rủi ro tín dụng

Mức lương:
Thoả thuận
Địa điểm:
Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF)
Cấp bậc:
Trưởng phòng
Kinh nghiệm:
5-7 năm
Thời gian làm việc:
Nhân viên chính thức
Bằng cấp:
Đại học
Số lượng tuyển:
1
Thời hạn tuyển:
31/12/2022

Mô tả công việc

Xây dựng và quản lý chính sách hoạt động Quản trị rủi ro: Chủ động hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, cập nhật chính sách, các quy định, quy trình nội bộ về quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và PTF.

Theo dõi, đánh giá và sử dụng các chính sách Quản trị rủi ro vào thực hiện hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả.

Thực hiện nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát các loại rủi ro trọng yếu phát sinh trong hoạt động kinh doanh của PTF, đảm bảo phù hợp khẩu vị rủi ro, tuân thủ quy định của pháp luật và PTF.

Nâng cao nhận thức quản trị rủi ro trên toàn hệ thống công ty

Xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn lực- đội ngũ quản trị rủi ro.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán,…

Có trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rủi ro tín dụng, trong đó ít nhất 05 năm làm quản lý có kinh nghiệm làm việc tại khối phòng ban quản trị rủi ro tín dụng ; 
Ưu tiên kinh nghiệm QTRR lĩnh vực bán lẻ, Tài chính tiêu dùng, các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài, ...

Hiểu biết số liệu thống kê / mô hình hóa và cách áp dụng vào quản lý rủi ro.

Có khả năng tổ chức / sửa đổi quy định về quản lý rủi ro một cách nhất quán.

Am hiểu các rủi ro kinh doanh khác nhau (tín dụng / thị trường / thanh khoản / hoạt động / chiến lược, v.v.) một cách toàn diện và có thể đề xuất giải pháp.

Có khả năng phân tích, định lượng, và tư duy lgic

Các phúc lợi

2 tháng thử việc 100% lương

Phụ cấp ăn ca

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI

Các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13, 14...

Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV

Chươn trình Đào tạo

Tăng lương 1 năm/lần