Tài liệu - 1
tra cứu

Tài liệu

Tra cứu tài liệu

Danh sách các biểu mẫu và hợp đồng đã ban hành của Công ty PTF

Tên tài liệu Ngày ban hành Hiệu lực Xem tài liệu Tải tài liệu
Hướng dẫn tra cứu khoản vay trên website PTF 2023-06-20
2023-06-20 - 2024-12-31
HƯỚNG DẪN THAO TÁC MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TỰ ĐỘNG SEABANK TRÊN HỆ THỐNG KÝ ĐIỆN TỬ ESIGN 2023-05-09
2023-05-09 - 0000-00-00
Hợp đồng cho vay 2022-12-19
2022-12-19 - 2024-12-31
Đơn đề nghị vay vốn kiêm đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử 2022-12-19
2022-12-19 - 2024-12-31
Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử tại PTF 2022-12-19
2022-12-19 - 2024-12-31
Các điều kiện giao dịch chung 2022-12-19
2022-12-19 - 2024-12-31
Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua ứng dụng VNPT Money 2022-12-21
2022-12-21 - 2023-12-31
Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua ứng dụng MoMo 2022-12-19
2022-12-19 - 2023-12-31
Quy định bảo mật thông tin đối với Khách Hàng đề nghị vay vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) 2022-10-14
2022-10-14 - 2023-12-31
Hướng dẫn thanh toán qua tài khoản ngân hàng 2022-04-22
2022-04-22 - 2024-12-31
Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua ứng dụng payoo và viettel money 2022-04-22
2022-04-22 - 2024-12-31
Hướng dẫn thanh toán tiền mặt qua đại lý thu hộ 2022-04-22
2022-04-22 - 2024-12-31