Tài liệu - 1
tra cứu

Tài liệu

Tra cứu tài liệu

Danh sách các biểu mẫu và hợp đồng đã ban hành của Công ty PTF

Tên tài liệu Ngày ban hành Hiệu lực Xem tài liệu Tải tài liệu
Quy định bảo mật thông tin đối với Khách Hàng đề nghị vay vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) 2022-10-14
2022-10-14 - 2023-12-31
Các điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử tại PTF 2022-06-16
2022-06-16 - 2022-12-31
Hướng dẫn thanh toán chuyển khoản vào tài khoản PTF 2022-04-22
2022-04-22 - 2024-12-31
Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua ứng dụng payoo và viettel money 2022-04-22
2022-04-22 - 2024-12-31
Hướng dẫn thanh toán tiền mặt qua đại lý thu hộ 2022-04-22
2022-04-22 - 2024-12-31
Đơn đề nghị vay vốn kiêm đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử 2022-01-25
2022-01-25 - 2022-12-31
Các điều kiện giao dịch chung 2022-01-25
2022-01-25 - 2022-12-31
Hợp đồng vay vốn 2022-01-25
2022-01-25 - 2022-12-31
Đơn đề nghị vay vốn kiêm đăng kí sử dụng dịch vụ điện tử 2021-10-11
2021-10-11 - 2021-11-28